რეისების განრიგი


რეისის ნომერი გამოფრენა სავარაუდო თარიღი ჩამოფრენის თარიღი
ALI380 18/03/2019 --/--/2017 --/--/2017
ALI379 15/03/2019 --/--/2017 --/--/2017
ALI378 13/03/2019 19/03/2019 --/--/2017
ALI377 11/03/2019 18/03/2019 --/--/2017


მოცულობითი წონის კალკულატორი


ვალუტის კონვერტერი


ტარიფები


ფიზიკური პირი $7.5
იურიდიული პირი $7.2
პირადი გზავნილები $7.2