რეისების განრიგი


რეისის ნომერი გამოფრენა სავარაუდო თარიღი ჩამოფრენის თარიღი
ALI206 18/10/2017 25/10/2017 --/--/2017
ALI205 17/10/2017 --/--/2017 --/--/2017
ALI204 11/10/2017 20/10/2017 --/--/2017
ALI203 14/10/2017 20/10/2017 --/--/2017


მოცულობითი წონის კალკულატორი


ვალუტის კონვერტერი


ტარიფები


ფიზიკური პირი $7.2
იურიდიული პირი $6.5
პირადი გზავნილები $6