რეისების განრიგი


რეისის ნომერი გამოფრენა სავარაუდო თარიღი ჩამოფრენის თარიღი
ALI216 18/11/2017 25/11/2017 --/--/2017
ALI215 14/11/2017 21/11/2017 --/--/2017
ALI214 10/11/2017 16/11/2017 --/--/2017
ALI213 05/11/2017 17/11/2017 17/11/2017


მოცულობითი წონის კალკულატორი


ვალუტის კონვერტერი


ტარიფები


ფიზიკური პირი $7.2
იურიდიული პირი $6.5
პირადი გზავნილები $6